19 Ağustos 2022

Hais Koli Kapama Zımba Telleri

Hais Koli Kapama Zımba telleri 2 farklı tipte üretilmektedir.

Bunlar; Hais 3515 Koli kapama Zımba Teli ve Hais 3518 Koli Kapama Zımba Teli’dir.

Kendi üretimimiz olan 100’de 100 yerli zımba telleri, galvanizli telden sulu çektirme yöntemi kullanılarak ustalıkla üretilmektedir.

Yüksek Güç Yüksek Kalite…